معرفی

مشخصات فردی

احمد خادم زاده

نام - نام خانوادگی : احمد   خادم زاده

پست الکترونیکی : a_khademzadeh@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : فیزیک کاربردی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه فردوسی مشهد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : اطلاعات و مخابرات دیجیتالی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه کنت انگلستان

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : تئوری اطلاعات و کدینگ
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه کنت انگلستان

سوابق اجرایی

عضو کمیته دائمی کنفرانسهای مهندسی برق ایران

 رئیس کنفرانسهای IEEE IRAN Section

 دبیر کلیه سمپوزیوم های IST

 مدیر آموزش،همکاریهای علمی و بین المللی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

                                                                                                                                                                                               دبیر کمیسیون تخصصی هیئت علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعاتعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

                          راهنمائی بیش از 70 پروژه کارشناسی ارشد و  دکتری                                                                                                                                                                                                                                       نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : کامپیوتر

محل خدمت : گروه کامپیوتر دانشکده فنی

مرتبه علمی : استاد

پایه : 22

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1376-06-01

احمد خادم زاده
احمد خادم زاده

محل خدمت :
    گروه کامپیوتر دانشکده فنی
مرتبه علمی :
    استاد
^